Rusų kalbos vadovėlio komplekto В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 2 dalis — kompaktinė plokštelė. Komplektas skiriamas VII klasei  (13–14 metų mokiniams). Jį sudaro:vadovėlis,pratybų sąsiuvinis,mokytojo knyga (1-ieji, 2-ieji mokymo metai),garsajuostė ir kompaktinė plokštelė.   Aprašymas: Rusų kalbos mokymo komplekto В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 2 Tikslai:–        suteikti pagrindinių žinių apie rusų kalbos sandarą;–        formuoti fonetinius ir grafinius gebėjimus, lavinti skaitymo techniką;–        formuoti leksinį minimumą tam tikrų sociokultūrinių temų ribose;–        formuoti kalbinės recepcijos bei produkcijos (interakcijos ir transakcijos) gebėjimus; plėsti sociokultūrinį kontekstą;–        kelti svetimosios kalbos mokymosi motyvaciją. Temos: asmenybė, namai, mokykla, laisvalaikis, sveikata, transportas, užsienio kalbos. Kalbinė medžiaga pateikiama kitaip nei pirmaisiais metais: plečiamas žodynas, kuriamos naujos kalbinės situacijos.  Leksinė medžiaga: abstrakti leksika, pagrindinės kalbos dalys, sinonimai ir antonimai. Gramatinė (kalbinė) medžiaga: daiktavardžių ir būdvardžių linksniavimas, veiksmažodžių nuosaka; skaitvardis, prieveiksmis; vientisinis sakinys; vienarūšės sakinio dalys.
Prekinis ženklas: Šviesa