В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 6 — tos pačios serijos tęstinis mokymo komplektas, skiriamas rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymuisi vidurinės mokyklos XI klasėje. Baigus komplektą, mokinių žinių lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis turėtų būti B1.1.Vadovėlio struktūra lieka ta pati, kaip ir ankstesniųjų mokymo metų vadovėlių. Tai yra tam tikrų programinių sociokultūrinių temų turinys, organizuotas į modulius ir pamokas. Šiais mokymo metais nauju koncentru apžvelgiamos temos: žmogus ir aplinka; ekologija; visuomenė ir valstybė; didžiausi mokslo laimėjimai; kalba ir literatūra. Pamokos struktūra išlieka ta pati, kaip ir visos serijos: žodynėlis temai plėtoti — teksto pagrindu sukurtos komunikacinės užduotys teksto suvokimo (skaitant iš klausos), kalbėjimo ir rašymo gebėjimams ugdyti — gramatinių ir leksinių reiškinių aiškinimas — treniruojamieji pratimai. Garso įrašai ir pratybų sąsiuvinis tiesiogiai siejami su vadovėlio struktūra.Tęsiami literatūriniai puslapiai, kurie supažindina su rusų literatūros klasika, estetiškai lavina mokinius, atlieka auklėjamąjį ir motyvacinį vaidmenį. Informacija skiriama ne vien pasyviam išmokimui, bet ir aktyviai pažinimo veiklai.Baigiamojoje pakopoje daug dėmesio skiriama gramatinių žinių, kalbos sandaros apibendrinimui, suvokimui ir sisteminimui. Vadovėlio medžiaga pateikiama kalbos lygmenų sistemoje ir įtvirtinama sintetinio tipo treniruojamaisiais pratimais.Mokomojo komplekto В ДОБРЫЙ ПУТЬ! Užduočių sistemoje pateikta daugiau rašymo užduočių. Jos apima ir rašymo technikos bei rašybos įgūdžių tobulinimą, ir tekstų kūrimo strategijas. Rašymo gebėjimų ugdymas teigiamai veikia kalbos gebėjimus — sklandi ir taisyklinga rašytinė kalba yra kokybiškos sakytinės kalbos garantija.Kaip ir ankstesniais mokymo metais, šeštųjų mokymo metų komplekte yra medžiaga įsivertinimui ir vertinimui.В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 6 komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji, 2-oji knyga), pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, kompaktinė plokštelė (CD). 
Prekinis ženklas: Šviesa