В ДОБРЫЙ ПУТЬ! A2.1 – naujas ketvirtųjų mokymo metų (8/9 kl.) mokomasis komplektas, jau pažįstamos В ДОБРЫЙ ПУТЬ! serijos dalis. Vadovėlio medžiaga visiškai tinka Bendrosiose programose apibrėžtiems mokinių pasiekimams ugdyti ir formuoja kalbos, komunikacijos, sociokultūrinę, tarpkultūrinę, kognityvinę, socialinę ir strateginę kompetencijas.Vadovėlio medžiaga suskirstyta pagal sociokultūrines temas į 5 dideles dalis – modulius (Asmenybė, Gyvenimo būdas, Laisvalaikis, Kasdienis gyvenimas, Mokomosios kalbos šalis). Moduliai suskirstyti į potemes – pamokas, kurių paskutinė skiriama taisyklingo rašymo gebėjimams ugdyti (Rašybos puslapis). Kiekvienas modulis turi apibendrinimą ir vertinimo bei įsivertinimo testus. Skaitymo gebėjimams ugdyti po kiekvienos temos pateikiama įdomių tekstų. Klausymo gebėjimams ugdyti yra garso įrašų, užduočių ir pratimų.Vadovėlio novatoriškumas – jo struktūra ir metodinė organizacija. Mokytojams nereikės atrinkinėti medžiagos pamokai, formuluoti temas ir tikslus. Viena arba dvi vadovėlio atlankos yra viena pamoka, turinti savo temą, tikslus (Šiandien mokysimės), mokomąją medžiagą pagal visas kalbinės veiklos rušis (žodynėlis, kalbos modeliai, gramatinės struktūros, dialogai ir tekstai, užduočių mikrosistema, pratimai Pratybose), konkretų mokymo(si) rezultatą (Šią pamoką išmokote). Pamokos medžiaga suskirstyta į pagrindinę (Išsiaiškinkime, Atlikime) ir pagalbinę (Prisiminkime, Reikės) arba išskiriama kaip labai svarbi (Įsiminkite). Tam padeda atlankos maketas, kai yra platesnė ir siauresnė puslapio erdvės.Vadovėlis kalba su mokiniu, padeda jam, koordinuoja jo darbą. Tam padės ir aiškinamosios ir darbą organizuojamosios lentelės, schemos, iliustracijos.Vieninga vadovėlio užduočių sistema remiasi kritinio mąstymo, probleminio mokymo, asmeninės veiklos, sprendimų priėmimo metodais ir principais, skatina mokinius kritiškai mąstyti, lyginti ir analizuoti faktus ir reiškinius, apibendrinti, daryti išvadas, diskutuoti, atlikti vaidmenis, kūrybinius darbus, projektus. Taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai: darbas poromis ir grupėmis, projektas, klausimų ratas, užduotis-žaibas, žodžių ir semantiniai žemėlapiai.Pratybų sąsiuvinyje pateikiami pratimai, papildantys vadovėlio užduotis, lavinantys rašymo įgūdžius, kalbos vartoseną, žodžių įsiminimą. Pratybos atlieka Kalbų aplanko funkciją, nes turi įsivertinimo testus ir lenteles, išsaugo mokinių parašytus kūrybinius darbus.Mokytojo knygoje yra patarimų mokytojui, kaip pritaikyti vadovėlio medžiagą, užduotis ir…
Prekinis ženklas: Šviesa