Vadovėlis В ДОБРЫЙ ПУТЬ! A 1.1 skiriamas antriesiems rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) metams. Tai europietiškus standartus atitinkantis naujos vadovėlių serijos ŠOK rusų kalbos, kaip antrosios užsienio kalbos, vadovėlis, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais ir bendra rusų (užsienio) kalbos vadovėlių serijos В ДОБРЫЙ ПУТЬ! koncepcija.Vadovėlis parengtas pagal Bendrosiose programose nurodomą užsienio kalbos pradinės pakopos medžiagą bei žinių ir gebėjimų pasiekimus. Mokinių žinių lygis, išėjus vadovėlio medžiagą, atitinka „Bendruosius Europos kalbų metmenis“.Vadovėlio turinio medžiaga suskirstyta į 6 modulius pagal sociokultūrines temas. Modulį sudaro smulkesnės temos. Kiekvienos temos medžiaga pateikiama tokiu principu: žodynėlis, gramatikos žinios, dialogai ir nedidelės apimties tekstai, klausymo, skaitymo, kalbėjimo bei rašymo užduotys, leksikos ir gramatikos pratimai. Modulio turinys susijęs su pratybų užduotimis ir garso įrašais.Šis vadovėlio komplektas nuo dabar mokyklose naudojamų rusų kalbosvadovėlių skiriasi:integracinėmis temomis;ypač metodiška pratimų sistema;vartojimo, sakinio ir teksto, žodinių ir rašytinių darbų sąsajomis;kryptinga adresanto ir adresato sąveika;motyvuotu kalbinės raiškos priemonių pasirinkimu;medžiagos pateikimo forma – atverstiniais. tai padeda išryškinti svarbiausią pamokos medžiagą, kalbos struktūros pavyzdžius, leksikos ir gramatikos užduotis.Dailininkė Edita Suchockytė.Serijos ŠOK rusų (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio В ДОБРЫЙ ПУТЬ! A 1.1 antrųjų mokymo metų komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga)Pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis sąsiuvinis)Mokytojo knygaKompaktinė plokštelė (CD).  
Prekinis ženklas: Šviesa