В добрый путь! A2.2 yra rusų (antrosios užsienio) kalbos vadovėlių serijos dalis, penktųjų mokymo metų (IX arba X klasės) vadovėlio komplektas. Šių mokymo metų vadovėlio naujovė – autorinė rusų literatūros mokymo koncepcija. Vadovėlyje pateikiama mokomoji XIX a. klasikinės rusų literatūros medžiaga ir užduočių mikrosistema. Vadovėlio medžiaga pagal sociokultūrines temas skirstoma į penkias dideles dalis – modulius (Poilsis ir kelionės; Kasdienės problemos ir pagalba: sveikata, ekologija; Šalys ir žmonės: geografija, tradicijos, kultūra, mokslas; Menas ir žmonių santykiai; Rusų literatūra). Modulius sudaro potemės – pamokos, kurios atitinka realias 45 minučių pamokas. Kiekvienas modulis turi įvadą (nuorodas į tai, kaip pasirengti darbui: kokių reikia žinių, leksikos, asmeninės patirties), pagrindinę mokomąją medžiagą (pamokas), apibendrinimą (pagrindinius kalbos modelius, intencijas, klausimus ir gramatines struktūras, t.y. ką mokinys turi žinoti ir gebėti), įsivertinimo bei vertinimo testus. Tokia vadovėlio struktūra parengia mokinius mokytis, sieja jų patirtį, žinias ir įgytus gebėjimus su nauja veikla, pateikia siekinius ir skatina pasitikrinti. Nuosekliai organizuoti pamokos veiklą padeda rubrikos, įvedančios žodžius (Žodynas), gramatiką ir taisykles (Išsiaiškinkime), mokymosi metodus (darbas poromis ir grupėmis, projektas, klausimų ratas, žaibiškos užduotys ir kt.), kalbinės veiklos rūšį (klausymas, skaitymas). Pamokos medžiaga skirstoma į pagrindinę ir pagalbinę (Prisiminkime, Reikės) arba labai svarbią (Įsiminkite). Motyvacijai ugdyti bei interesams skatinti sukurta rubrika Jeigu norite žinoti daugiau. Vadovėlis padeda organizuoti mokinių veiklą, skatina juos, plečia akiratį, pratina laikytis vertybių ir tolerancijos principų. Vadovėlio instrukcijos (užduočių formuluotės) pateikiamos rusų kalba, o tai atitinka A2 lygį. Atlankos maketas, kai puslapio erdvė yra platesnė ir siauresnė, padeda ir išdėstyti medžiagą, ir ją suvokti. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga pateikiama atsižvelgiant į įvairius mokinių mokymosi stilius ir tam tikrą jų amžių. Vadovėlį paįvairina aiškinamosios lentelės, schemos, iliustracijos, nuotraukos. Visa vadovėlio užduočių sistema yra vieninga, turi tvirtų temų ir gebėjimų ugdymo metodų sąsajų (pereinama nuo paprastų dalykų prie sunkesnių, nuolat kartojama, prisimenama, apibendrinama). Rubrikos Prisiminkite užduotys skatina naują mokomąją medžiagą sieti su anksčiau įgytomis mokinių žiniomis ir gebėjimais, remtis pamokos ir ankstesnių pamokų medžiaga….
Prekinis ženklas: Šviesa