Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlis mokyklų mokomąja rusų kalba III klasei.Vadovėlio komplektą sudaro vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis).Pasaulio pažinimo vadovėlis atnaujintas atsižvelgiant į:pokyčius, įvykusius Lietuvos gyvenime (įstojimas į ES);naujas tendencijas edukologijoje (ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas, asmens kompetencijų ugdymas);vertybinių nuostatų plėtros akcentavimą;ugdymą, grįstą subalansuotos / darnios / plėtros idėja;mokytojų išsakytas pastabas, patarimus, pasiūlymus.
Prekinis ženklas: Šviesa