Matematikos mokomųjų priemonių komplekto „Riešutas“ I klasei tikslas – ugdyti vaiko matematinį mąstymą, protines galias, skatinant bendradarbiauti, ieškoti, atrasti.Prasmingos, mokymąsi skatinančios matematinės užduotys padeda geriau suprasti matematines sąvokas ir procedūras, suvokti, kaip tai susiję, taikyti įgytas žinias. Vadovėlyje mokymosi temos pateikiamos atlankomis. Kiekvienos atlankos kairėje pusėje – lazdyno krūmas, kuriame sutartiniais ženklais mokiniams nurodoma pamokos veikla.Kiekvienoje atlankoje numatoma galimybė diferencijuoti mokymą: atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų ir nevienodų poreikių vaikus pateikiamos įvairaus sudėtingumo užduotys.Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, nes šio amžiaus vaikų mąstymas dar labai konkretus, remiasi vaizdiniais. Kiekvienos temos mokymas pradedamas aptariant artimiausią vaiko aplinką, dalijantis įgyta patirtimi ir išgyvenimais. Tik tada vaikams skiriamas savarankiškas darbas, darbas grupėje. Pateikiama medžiaga skatina vaikus fantazuoti, savarankiškai ieškoti užduoties atlikimo būdų, daryti išvadas pasakojant ir klausant kitų, padėti, paaiškinti silpnesniesiems, aktyviai veikti pamokoje pasitelkiant visus pojūčius, judėjimą.Vadovėlyje siūlomos apibendrinamosios pamokos – riešutėlių derlius. Visa kartojimo medžiaga pateikiama vadovėlyje, o užduotys raštu atliekamos pratybų sąsiuviniuose. Matematikos mokomąjį komplektą mokyklų mokomąja rusų kalba I klasei OREŠEK sudaro:Vadovėlis (1-oji, 2-oji, 3-ioji knyga)Pratybų sąsiuviniai (1, 2, 3 dalis)Papildomų užduočių sąsiuviniai (1-asis, 2-asis, 3-iasis sąsiuvinis) (lietuvių kalba)Testai (lietuvių kalba)Dalijamoji medžiaga (lietuvių kalba)Interaktyvioji mokytojo knyga (lietuvių kalba).
Prekinis ženklas: Šviesa