Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai ir naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Bandymai parinkti tokie, kad juos būtų galima atlikti pačiomis paprasčiausiomis ir mokykloje įmanomomis priemonėmis. Kartu pateikiamas būdas tam tikromis sąlygomis juos parodyti ir naudojant sudėtingesnius prietaisus ar pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas. Taikant eksperimentinį metodą, mokiniams sudaromos galimybės kelti klausimus, hipotezes, planuoti bandymus ir stebėjimus. Daugelyje skyrelių esantys įdomybių intarpai skatina mokinius labiau domėtis fizika, vartyti enciklopedijas, žinynus ar ieškoti informacijos internete. Kiekvieno skyrelio pabaigoje pateikiamos užduotys padeda pastebėti fizikos reiškinius mūsų aplinkoje konkrečiomis sąlygomis. Todėl mažiau yra abstrakčių užduočių, o daugiau susijusių su mūsų buitimi, gyvenamąja aplinka. Mokiniai turės galimybių lyginti reiškinius, išskirti pagrindines ar bendrąsias savybes, jas apibūdinti. Vadovėlyje pateikiami kai kurių užduočių atsakymai, dalykinė ir pavardžių rodyklė.   Dailininkės Vytautė Zovienė, Rita Brakauskaitė. Dizainerė Kristina Jėčiūtė.   Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis (pirmoji, antroji knyga).
Prekinis ženklas: Šviesa