Rinkinį sudaro karpomasis raidynas, karpomosios įvairiatemės kortelės ir didaktinių žaidimų rinkinys. Daugelį puslapių spalvotų kartonėlių reikia sukarpyti į paveikslėlius ar žodžių korteles. Jei žaidžiama grupėmis, iš pradžių reikia nustatyti ir aptarti su mokiniais taisykles. Svarbu žinoti, ko žaidimo metu norite mokinius išmokyti, ir prieš kiekvieną žaidimą mokiniams paaiškinti, ko iš jų tikitės. Nuorodas derėtų pateikti kuo paprasčiau, kad žaidimas išliktų žaidimu, o netaptų sunkia užduotimi. Remiantis kai kuriais žaidimais, galima surengti konkursą, pvz., tema „Metų laikai“. Karpomasis raidynas Mokiniams labai svarbu kuo greičiau išmokti rusų kalbos abėcėlę, nes ji skiriasi nuo gimtosios kalbos raidyno. Šiam procesui palengvinti ir pagreitinti skirtas karpomasis raidynas. Mokiniams labai patinka žaisti, nereikia jų nė drąsinti. Išmokti visą abėcėlę iš karto labai sunku, todėl geriausia jos mokytis dalimis, pamažu susipažįstant su naujomis raidėmis ir žodžiais. Mokoma taisyklingai ištarti garsus, įvardyti raides, kartu pateikiama nauja leksika. Galima paskatinti mokinius žodžiu iš žinomų raidžių sudėti kuo daugiau žodžių ar sugalvoti kuo ilgesnį žodį, sudaryti temos žodynėlį, „suverti“ žodžių grandinėlę, kai vieno žodžio paskutinė raidė yra kito žodžio pirmoji raidė, ir t. t. Žaidimai Dalijamoji medžiaga yra skirta padėti ugdyti UK (rusų) gebėjimus. Didaktinius žaidimus tikslinga taikyti ugdymo procese 1–3 mokymo metais. Ypač svarbu išnaudoti visas galimybes pirmaisiais kalbos mokymo metais, kai mokinių mokymosi motyvacija yra aukšta: jiems įdomi nauja kalba, mokymosi medžiaga dar nesudėtinga ir įveikiama, o susidomėjimas ir noras mokytis neužgesę. Pagrindinis UK mokymo tikslas yra komunikacinių gebėjimų užsienio kalba ugdymas, todėl svarbu nuo pat pirmų pamokų ugdyti teigiamą mokinių požiūrį į dėstomą kalbą. Mokiniai turėtų suvokti, kad kalbų mokymasis yra vertingas dalykas kiekvienam asmeniui, nes padeda pažinti pasaulį, tobulėti, dalyvauti visuomenės gyvenime bei sėkmingai veikti savo kultūros ir daugiakultūrėje erdvėje. Didaktinių žaidimų ugdymo procese taikymas suteiks galimybių mokiniams veikti, būti mobiliems bei suvokti, kad jie mokosi patys, o mokytojas jiems tik padeda ir vadovauja. Kortelės Rinkinyje yra kortelių su iliustruotais žodžiais drabužių, baldų, gyvūnų ir kitomis temomis. Dirbti su šiomis kortelėmis galima įvairiais būdais. Pavyzdžiui, mokytojui vardijant žodžius mokiniai suranda tinkamus paveikslėlius. Po to duodama mokiniams laiko…
Prekinis ženklas: Presvika