Knygoje pristatomi svarbiausi šalies simboliai: herbas, vėliava, himnas.Aprašomi mūsų šalies gyventojai, valstybės santvarka, istorija, nacionalinė valiuta– litas, kalba, švietimo sistema. Supažindinama su Lietuvos miestais, verslu,žemės ūkiu, etnografiniais regionais, tradiciniais amatais. Nepamirštama ir religija,dailė, muzika, teatras, kinas, sportas, tradicinės šventės, lietuviška virtuvė,atostogos, gamta.Knyga „Tai Lietuva“ išsiskiria ne tik turiniu, bet ir apipavidalinimu.Knygos viršeliui prabangos įspūdį suteikia metalinis herbas – melchiorinismedalionas, dengtas tikru sidabru. Tai tiksli Šv. Kazimiero trirankio paveiksloaptaiso kopija. Paveikslas kabo Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. Kazimierokoplyčioje. Ženklas yra baroko stiliaus. Jo atspaudą sukūrė dailininkas StasysMakaraitis.
Prekinis ženklas: Terra Publica