Šiame „Mokinio skaitinių” leidinyje spausdinamas pluoštas poeto Antano Miškinio lyrikos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė