Šią mokomąją knygą sudaro keturi skyriai. Joje išdėstytas pagrindinis abstrakčiosios algebros kursas, autoriaus skaitomas Klaipėdos universitete. Daugelis teiginių pateikti su įrodymais. Tekstas gausiai iliustruotas pavyzdžiais, nemaža kurių turi ne tik iliustracinę reikšmę. Kiekvienas skyrius baigiamas uždaviniais.  Mokomoji knyga skirta universitetų ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų fakultetų, kuriuose dėstomi abstrakčiosios algebros pradmenys visų studijų formų studentams. Ji taip pat bus naudinga asmenims, norintiems savarankiškai susipažinti su abstrakčiosios algebros pradmenimis ar praplėsti šiose srityje jau turimas žinias.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla