Suvokiant didžiulę Klaipėdos miesto ir krašto vertę Lietuvai ekonominiu, kultūriniu ir dvasiniu požiūriu, Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėjimas, lietuvininkų patriotų gyvenimo ir likimo atminimas turi pirmaeilę reikšmę. Tai ypač aktualu dabar, kai atsiranda net lietuvių istorikų, kurie Klaipėdos krašto susijungimą su Lietuva ima vadinti okupacija… Adomo Brako (1886–1952), gimusio Klaipėdos apylinkėse, gyvenimo ir veiklos pavyzdys rodo, kad 1918 m. Tilžės Aktas buvo ne vien dokumentas, o dvasinis Mažosios Lietuvos kelrodis. Būdamas savo kūrybine prigimtimi kraštotyrininkas ir „enciklopedininkas“, B. Aleknavičius suranda gyvuose liudininkuose, istoriniuose šaltiniuose, to meto periodikoje medžiagos gyvam Adomo Brako paveikslui. Ši asmenybė drąsiai statytina šalia Vydūno; A. Brakas buvo Vydūno bendražygis, pasekėjas ir daugelio idėjų pildytojas, švietęs klaipėdiškius per chorus, susirinkimus, spaudą, dailę. Ši asmenybė Mažajai Lietuvai tokia pat svarbi, kaip Vincas Kudirka – visai Lietuvai.
Prekinis ženklas: Eglės leidykla