Žodyne pateikiami svarbūs teisės ir verslo terminai, taip pat daug mokesčių, bankininkystės, prekybos ir kitų artimai susijusių sričių terminų, vartojamų dabartinėje teisės ir verslo mokslinėje literatūroje bei praktikoje. Žodynas sudarytas labai profesionaliai, jo makrostruktūra ir mikrostruktūra aiški, logiška, nuosekli, patogi vartotojui. Prie terminų, kur reikalinga, yra nurodyti skirtumai tarp britiškos ir amerikietiškos vartosenos. Kiekvienas antraštinis žodis glaustai aiškinamas angliškai, pateikiami lietuviški ekvivalentai, o kas svarbiausia, skaitytojas gali rasti kiekvieno termino vartosenos pavyzdį sakinyje. Teisinės anglų kalbos dėstytojai ir studentai gerai žino, kad termino atpažinimas ir supratimas dar neužtikrina teisingos jo vartosenos, todėl žodyno straipsniuose randami pavyzdžiai padės pamatyti aiškinamojo žodžio vietą sakinio struktūroje, geriau suvokti jo vartojimo prasminį kontekstą ir greičiau bei tiksliau jį įsiminti, o žodyno straipsniuose pateikti tipiški junginiai/kolokacijos su antraštiniu žodžiu bus ypač naudingi sieiantiems plėsti profesinį žodyną.
Prekinis ženklas: Registrų centras