Iš lotynų kalbos vertė, įžanginį straipsnį ir komentarus parašė Skirmantė Šarkauskienė.Akmens pašventinimas – tai graviūromis iliustruotas epigrafinių eilėraščių ir odžių rinkinys. Kai kurių šio rinkinio odžių vertimai į lietuvių kalbą jau publikuoti Sarbievijaus poezijos rinktinėje Lemties žaidimai (Ludi Fortunate), tačiau viso kūrinio vertimas skaitytojui pristatomas pirmą kartą.Akmens pašventinimo puklikacija pirmiausia skiriama aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems senąją Lietuvos literatūrą, taip pat visiems besidomintiems LDK Baroko kultūra ir vieno iš žymiausių jos atstovo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūryba.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla