Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą, tai knyga – albumas apie palaimintąjį popiežių Joną Paulių II. Šioje knygoje spausdinamos nuotraukos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo apie popiežiau viešnagę Lietuvoje 1993 metais, taip pat jo kalbų ištraukos, pateikiama nemaža šventojo Tėvo minčių.
Prekinis ženklas: Žuvėdra