Gedimino Ilgūno knyga „Algirdas Brazauskas“ – tai politinė vieno Lietuvos komunistų partijos vadovų, pirmo demokratiškai išrinkto nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko biografija. Autorius ne tik aprėpia iškilią Algirdo Brazausko asmenybę ir jo valstybinę veiklą, bet ir pateikia plačią XX a. antrosios pusės aneksuotos Lietuvos, XX a. pabaigos–XXI a. pradžios nepriklausomos Lietuvos Respublikos panoramą.
Prekinis ženklas: Versus aureus