Monografija „Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai“ paruošta pagal Europos archeologijoje priimtą šveicarų archeologo Žano Polio Gardeno archeologijos teoriją. Joje yra dvi pagrindinės dalys. Vieną dalį sudaro autoriaus analitiniai tyrinėjimai ir jų sintezė (įvadas; radinių klasifikavimas, tipologija ir chronologija; laidosena; alytiškių christianizacija XIV a. pabaigoje – XVII a.). Kitą dalį sudaro autoriaus paruoštas archeologijos šaltinis – Alytaus kapinyno kasinėjimų medžiaga (kapų aprašai su grafinėmis iliustracijomis; radinių katalogas; radinių nuotraukų lentelės). Pagrindinis monografijos tikslas – parodyti archeologijos duomenų reikšmę tyrinėjant Lietuvos christianizacijos procesą.       Monografija turėtų būti naudinga ne tik archeologams, bet ir istorikams, menotyrininkams, kultūrologams, religijotyrininkams bei kitiems, besidomintiems Lietuvos istorija. Kai kurios monografijos dalys gali būti mokymo priemonė universitetų studentams.
Prekinis ženklas: Diemedis