Daugelis žmonių širdimi trokšta gyventi taip, kad būtų laimingi jie patys, jų šeima, draugai, bendruomenė ir galų gale – visas pasaulis. Jiems yra atsibodę nuolatiniai konfliktai, įtampa ir asmeninio bei profesinio gyvenimo nesėkmės. Kaip siekti šio tikslo, kokiu keliu eiti ?Kad išspręstume šias problemas, turime laikytis tam tikrų dėsnių ir suvokti tam tikras dvasines tiesas. Šias TIESAS mums teikia daugybė šaltinių. Tai yra pasaulio religijos, įvairios senosios ir dabartinės filosofinės mokyklos, tautosaka, mokslas, literatūra, didžių istorinių asmenybių idėjos… Kai gyvenimą imame grįsti šiomis TIESOMIS, viskas aplinkui pradeda keistis: atlėgsta įtampa, pagerėja santykiai su žmonėmis, išnyksta šešėliai ir pasaulis tampa šviesesnis.Seras Džonas Templetonas, garsus investuotojas, humanistas ir filantropas, dvasinio gyvenimo tiesas stengėsi pažinti daug metų. Tyrinėdamas religijos ir mokslo ryšį šiuolaikiniame pasaulyje, seras Džonas Templetonas padarė tvirtą išvadą, kad materialioji ir dvasinė sferos yra neatsiejamai susijusios, tad jei norime pakeisti materialiąją sferą, turime atitinkamai elgtis dvasinėje. Tomis temomis Džonas Templetonas parašė keliolika knygų, kurios pelnė didelį skaitytojų pripažinimą. Ši nauja lietuvių kalba išleista knyga yra vienas iš paskutinių jo kūrynių.
Prekinis ženklas: Luceo