Jei šiandien prabylama apie andragogų profesionalizaciją, tai kalbama ne tam, kad norėtųsi pabrėžti jų veiklos diletantišką, mėgėjišką ar savanorišką pobūdį. Anaiptol. Profesija ar profesinė veikla pasižymi tam tikrais bruožais, tačiau kad ir koks būtų indikatorių, apibūdinančių profesiją ar veiklą, sąrašas, jis vis vien tebus idealistinis, nes tik išimtinais atvejais šiais laikais naujai susikūrusios profesijos turi visus jai būdingus bruožus. Todėl šiandien derėtų kalbėti apie andragogų, kaip ir kitų naujai atsiradusių veiklų, profesionalizacijos lygmenį, kuris yra tuo aukštesnis, kuo labiau tradiciškai nusistovėjusios veiklos taisyklės, reikalavimai užleidžia vietą realios veiklos strategijai, kurią lemia veiklos tikslai ir etika.Šioje studijoje adragogų profesionalizacija (sistema ir procesas) analizuojama remiantis ne statiškuoju „pusiau profesijos“ su kai kuriais jai būdingais bruožais, o dinamiškuoju požiūriu, nes galima teigti, kad andragogų veikla yra profesionalizacijos kelyje. Tai veikla, kurioje taikoma tam tikrų metofologinių veiksmų visuma, veikla, kuri jau turi pakankamai profesinių paslapčių, gudrybių, „triukų“, veikla, kuri orientuota į skirtingo amžiaus, lyties, išsilavinimo, socialinio statuso, mokymosi poreikių, tikslų, patirties ir kt. suaugusių besimokančiųjų švietimą.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla