Petronėlė Česnulevičiūtė (1925–2011) – literatūros ir teatro tyrinėtoja knygoje sugrįžta prie 1929–1934 m. įvykusios lietuvių teatro reformos, kurią inicijavo ir įgyvendino režisierius Andrius Oleka-Žilinskas ir Balys Sruoga. Tačiau ši knyga yra ne vien tik apie teatrą.  Knygos autorė, pasitelkusi gausią dokumentinę medžiagą, – laiškus, dienoraščius, to meto spaudos straipsnius atskleidžia plačią ir autentišką to meto Lietuvos politinio-ideologinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo panoramą, leidžia nauju žvilgsniu pamatyti ir įvertinti žinomus faktus bei reiškinius.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas