Išsami studija apie dviejų tūkstančių metų bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus bendruomenių Lietuvos teritorijoje gyvenseną, patiriant įvairių kultūrų, kurios įsiliejo į besiformuojančių baltų kultūros branduolį, Įtaką. Tai ankstyvųjų metalinių dirbinių, piliakalnių ir pilkapių atsiradimo laikas, paženklintas kultūrinio kraštovaizdžio kaita, kurioje vyko reikšmingi ūkiniai ir kultūriniai procesai. Jie aptariami atskirų Lietuvos bendruomenių kultūros raidos fone, išryškinant sritinius materialinės ir dvasinės kultūros ypatumus, kuriuos lėmė geografiniai ir gamtiniai savitumai bei kaimyninės kultūros.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla