Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programa padės pedagogams stebėti ir įvertinti kasdieninį vaikų atradimų džiaugsmą, kurį sukels ir barškučio garsas, ir lapų vėjyje šnaresys, ir netikėtai takeliu nuriedėjęs kamuolys, šaligatviu bėgiojančios skruzdėlės. Knygoje išsamiai pateiktos gairės, kuriomis vadovaudamiesi pedagogai gebės sukurti ugdymo(si) programą ankstyvojo amžiaus vaikams , pritaikytą savo ugdymo įstaigai. Kūdikiai, metinukai bei dvimečiai gerai auga ir vystosi tuomet, kai jų santykiai su suaugusiais ir vaikais grindžiami pasitikėjimu ir nuolat puoselėjami ,o įvairios veiklos grupėje skatina ugdymąsi visose raidos srityse. Poreikius atitinkanti aplinka skatina vaikus pasitikėti kitais ir tyrinėti. Jie pažįsta pasaulį ir plėtoja savęs ir kitų pažinimą kaip kompetentingos ir savimi pasitikinčios asmenybės. Šiame knygos leidime pabrėžiama tarpusavio santykių formavimas, vaiko poreikius atitinkanti aplinka, taip pat kasdieninė priežiūra ir ugdymo(si) veikla. Tačiau programa atnaujinta daugeliu svarbių aspektų:• siekiant užtikrinti programų tęstinumą, išlaikoma tokia pat struktūra kaip ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programos; • sukurtas Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo programos Sklandžios raidos aprašas, kuris padės pedagogams nuodugniai stebėti vaikus ir, atsižvelgiant į jų pasiekimus, numatyti tolesnę kryptingą raidą; • ugdymo(si) procesas susietas su vaiko pažangos vertinimu. Pedagogai skatinami iš anksto pagalvoti apie ankstyvojo amžiaus vaikams siūlomą veiklą, lanksčiai reaguoti į besikeičiančius vaikų gebėjimus bei poreikius; • daugiau dėmesio skiriama kalbai, raštingumui ir matematikos pradmenims, nes ankstyvo amžiaus vaikai tyrinėja ir ugdosi labai svarbius įgūdžius, kurie yra tolesnės raidos pamatas; • pateikiama patarimų, kaip tenkinti dvimečių, kitakalbių ir neįgalių vaikų poreikius; • pabrėžiama teorijų ir tyrimų, kurie sudaro programos pamatą, svarba bei sąsajos su programos nuostatomis; • pateikiama nemažai praktinių patarimų, kaip kurti vaiko poreikius atitinkančią aplinką ir numatyti kūdikių, metinukų bei dvimečių ugdymą pagal individualius poreikius.
Prekinis ženklas: Presvika