Turinys: – Laiko ženklai – Gimtieji Anykščiai, Rumšiškės – Raštininkavimas. Varnių kunigų seminarija – Sankt Peterburgas. Vakarų Europa – Kaunas. Kalbinė veikla. Susipriešinimas su „Aušra“ – Seinai – Kūryba
Prekinis ženklas: Baltos Lankos