Daugiau nei prieš du su puse tūkstančio metų suskambusios moteriškosios lyros garsai ataidi ir iki mūsų dienų. Antikos laikais kūrė ne tik Sapfo. Būta ir daug kitų, mums žinomų ir nežinomų poečių. Didžioji jų kūrybos dalis dingo. Tačiau net iš blogai išlikusių eilių, iš trumpų jų fragmentų galime justi, kad Antikos poetės buvo grožio bei gėrio kūrėjos. Joms buvo svarbu ne karas, ne valdžia, ne politika. Poetės apdainavo amžinąsias bendražmogiškas vertybes – draugystę, meilę, ištikimybę. Išlikusios jų eilės stebina jausmų gaivumu ir moteriška šiluma bei padeda suprasti, kaip mąstė, ką mylėjo, ko siekė Antikos moterys.
Prekinis ženklas: Charibdė