Pjesė „Antoškos kartoškos“ 2006 m. Šiuolaikinės lietuviškos dramaturgijos panoramoje žiūrovų pripažinta reikalingiausia ir iškart įtraukta į Kauno valstybinio dramos teatro repertuarą. Gvildendamas naujosios lietuvių emigracijos temą, Marius Macevičius ne tik įtaigiai šaržuoja šiandienos realijas, bet ir jautriai užčiuopia universaliąsias gyvenimo dilemas. 2008 m. kūrinys pastatytas ir Londono „Southwark Playhouse“ teatre. Pjesė išleidžiama trimis kalbomis: lietuvių, anglų (vert. Jayde Will) ir rusų (vert. Marius Macevičius). The play “Goodbye, My Love” was recognized by the audience at the Panorama of Contemporary Lithuanian Drama in 2006 as one of the most relevant, and was included in the Kaunas State Drama Theater’s repertoire immediately. In exploring the contemporary theme of Lithuanian emigration, Marius Macevičius not only suggestively sketches the reality of today, but also sensitively grasps major universal dilemmas. In 2008, the piece was staged at London’s Southwark Playhouse Theater. Зрители «Панорамы современной литовской драматургии 2006» признали пьесу Марюса Мацявичюса «Антошки-картошки» самой своевременной, и она сразу же была включена в репертуар Каунасского государственного драматического театра. Развивая тему новой литовской эмиграции, Марюс Мацявичюс не только убедительно шаржирует актуальные проблемы современности, но и тонко подмечает универсальные дилеммы жизни. В 2008 г. произведение также было поставлено на сцене Лондонского театра «Southwark Playhouse».
Prekinis ženklas: Kitos knygos