Nepriklausomos Lietuvos vyriausybių istorijoje ypatingą vietą užima Antroji vyriausybė, veikusi kiek ilgiau nei parą – 1991 m. sausio 11–13 d. Tai buvo lemtingomis mūsų nepriklausomybės dienomis.Atsistatydinus Pirmajai vyriausybei politinė krašto padėtis buvo sudėtinga. Sausio 10 d. paskelbtas TSRS prezidento M. Gorbačiovo ultimatumas Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai ir Vyriausybei, kad būtų laikomasi TSRS konstitucijos. Vilniuje prasidėjo Maskvai ištikimos TSKP ir jedinstveninkų organizuojami streikai geležinkelio stotyje, oro uoste, karinėse gamyklose.Sausio 10 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis parlamentui pateikė netikėtą Aukščiausiosios Tarybos deputato Alberto Šimėno kandidatūrą. Iki tol A. Šimėnas nebuvo ypač išsiskyręs nei politine, nei visuomenine veikla.Sausio 11 d. Aukščiausioji Taryba sudarė Lietuvos Respublikos antrąją vyriausybę, buvo paskirti ar ėjo pareigas visi Pirmosios vyriausybės ministrai, išskyrus vicepremjerus A. Brazauską ir R. Ozolą.Antrosios vyriausybės skyrimo dieną suaktyvėjo TSRS ginkluota agresija. „Agresorius tikėjosi, kad, užgrobus svarbius objektus ir administracinius pastatus (Spaudos rūmus, spaustuvę, partinio archyvo pastatą, televizijos retransliacijos centrą Nemenčinėje, Krašto apsaugos departamento pastatus ir kt.), pavyks izoliuoti teisėtą valdžią ir kontroliuoti padėtį Lietuvoje. Tačiau tai nedavė pageidaujamų rezultatų. Sovietinių kariškių daliniai pasiliko izoliuoti, šalies gyventojai nesileido provokuojami.“Nepaisydama TSRS kariuomenės vykdomos agresijos sausio 11–12 d. Vyriausybė dirbo, įvyko Ministro Pirmininko vadovaujami du Vyriausybės posėdžiai, priimti šalies gyvenimui svarbūs nutarimai, pareiškimas ir kreipimasis. Sausio 13-ąją Vyriausybė (nors ir be premjero A. Šimėno) taip pat veikė organizuotai ir sumaniai. Sėkmingai dirbo, padėtį kontroliavo Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Ryšių, Energetikos ministerijos.Šios agresijos pradžioje dingo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas A. Šimėnas. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko teikimu premjeru paskirtas parlamento deputatas Gediminas Vagnorius, viešai pažadėjęs, atsiradus premjerui A. Šimėnui, grąžinti jam Ministro Pirmininko pareigas.
Prekinis ženklas: Versus aureus