Iškilaus Vakarų Europos mąstytojo Tomo Akviniečio filosofinis traktatas pasakoja, kaip senovės graikų filosofijoje formavosi dvasinių esybių samprata ir kaip ji buvo plėtojama musulmonų bei krikščionių kultūrose. Traktatas pateikia išsamią probleminę analizę, puikiai parodančią materializmo ir idealizmo kovą filosofijoje. Nebaigta teologinė traktato dalis perša išvadą, jog tomistinė angelologija ir daimonologija atsidūrė aklavietėje arba pasiklydo mistinio mąstymo miglose.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla