Felicija Bortkevičienė XIX a. pab. savo veiklos įvairove, apimtimis žymėjo naują, modernų moters socialinio elgesio modelį.  Knygnešė, pirmoji ir vienintelė moteris slaptame litvomanų ”Dvylikos Vilniaus apaštalų” būrelyje, masonų ložėje ”Lietuva”, Didžiojo ir Steigiamojo Seimų narė ir t.t. mūsų istoriografijoje ir visuomenės akyse dar nėra plačiau žinoma.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas