Vadovėlyje rašoma apie verslo aprūpinimą materialiais ištekliais, nagrinėjami aprūpinimo logistikos klausimai: medžiagų aprūpinimo strategijos parinkimas, medžiagų poreikių ir jų nustatymo būdai, optimalūs atsargų kiekiai ir aprūpinimo šaltiniai. Pateikiama žinių apie materialių išteklių pristatymo organizavimą, jų sandėliavimą ir apskaitą.Vadovėlis skirtas studijuojantiems verslą, vadybą ir administravimą bei tarptautinį verslą. Jis gali būti naudingas ir praktinėje verslo įmonių veikloje , susijusioje su aprūpinimo logistika.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras