Knygoje nagrinėjami apskaitos dokumentai, jų rengimas, saugojimas ir tvarkymas. Skirta buhalterijos darbuotojams, studentams, kontrolieriams, tiems, kuriems reikia praktiškai rengti, apdoroti, kontroliuoti, valdyti apskaitos dokumentų srautus. Buhalterija ir dokumentai yra neatsiejami dalykai, nes buhalteris − tai tas specialistas, kuris dirba su dokumentais. Jis gauna daugybę kitų asmenų parengtų dokumentų, juos sistemina, tvarko, paruošia saugojimui archyvuose. Buhalterija − tai kiekvienos įmonės ar įstaigos padalinys, kuris kaip metraštininkas registruoja jos veiklą, apibendrina duomenis ir pateikia ataskaitas. Todėl buhalteriams tenka ne tik skaičiuoti, bet ir surašyti įvairius dokumentus. Dokumentai buhalterijoje labai svarbūs, nes jie fiksuoja kiekvieno ūkio vieneto veiklą, jo pakilimus ir nuosmukius, rodo pasiektus rezultatus, visiems kuriems tuo domisi. Buhalteriai aktyviai dalyvauja rengiant finansų ir apskaitos valdymo vidinius ar išorinius ūkio subjektų dokumentus. Juk buhalterių parengtos bei vadovų patvirtintos finansinės atskaitomybės esti ūkio subjektų viešos vizitinės kortelės. Dokumentas neatsiejamas nuo kalbos. Kiekvienas specialistas, rengiantis dokumentus ir dirbantis su jais, turi būti išsilavinęs, raštingas. Apskaitoje naudojami dokumentai turi savo specifiką, kalbą. Bet esti ir daugybė bendrų kalbos taikymo dalykų. Ši knyga apie buhalteriją, jos kalbą, taigi čia nėra nei dvejybinių įrašų, nei kitų profesinių gudrybių, nes knyga skirta tik apskaitos dokumentavimui.
Prekinis ženklas: Conto Litera