Leidinyje pateikiamas įvadinis apskaitos kursas, apibūdinantis svarbiausius apskaitos sistemos elementus, jų esmę ir paskirtį. Įsisavinus šį kursą, studijuojami kiti apskaitos ir su ja susiję dalykai. Šioje knygoje pateikiamas bendras buhalterinės apskaitos apibūdinimas, aptariama turto ir nuosavybės esmė apskaitoje, finansinės atskaitomybės sudėtis ir bendrieji rengimo principai, nagrinėjamos sąskaitos ir dvejybinis įrašas, ūkinių operacijų dokumentavimas ir registravimas, pirkimų ir pardavimų apskaitos pagrindai bei apskaitos perdirbimo įmonėse ypatumai.Ši mokomoji knyga skirta buhalterinės apskaitos, finansų ir verslo vadybos studijų programų studentams. Ja gali naudotis ne tik asmenys pradedantys studijuoti apskaitą, bet ir jau turintys buhalterinį išsilavinimą bei norintys suprasti laisvos rinkos šalyse taikomus apskaitos principus.
Prekinis ženklas: Ciklonas