Eilėraščių rinktinė, apimanti 1975–1987 metų kūrybos laikotarpį, sudaryta iš anksčiau išleistų poezijos knygų Spalvoti nuotaikų žibintai (1976), Bandymai apkabinti (1978), Atklydimai (1983), Mugė (1988). Rinktinėje spausdinami ir šio laikotarpio eilėraščiai, nepatekę į minėtus rinkinius.
Prekinis ženklas: Homo liber