Straipsniai (Articles)Christiane Schiller, Vilma ZubaitienėDie Worterbucher von Konstantinas Sirvydas als Quelle fur die handschriftliche preusisch-litauische Lexikographie. Probleme und LosungsansatzeOna AleknavičienėRankraštinio šaltinio Litauische Sprichworter und Ratsel atribucijaŽavinta Sidabraitė, Margarita SutiaginaNežinomas XIX amžiaus pradžios giesmyno egzempliorius: identifikavimo galimybėsAurelija TamošiūnaitėУкишкасис календорюс 1902 метамс ir Пасака апе жувиника ир жувеле: rengėjo problemaBirutė KabašinskaitėBanginis mūsų raštijos bangoseSaulius Ambrazas †, William R. SchmalstiegThe Morphology of Baltic Publikacijos (Publications)Alina Kuzborska, Žavinta Sidabraitė13 naujai surastų Prūsijos valdžios įsakų  Anna Helene FeulnerThe ‘London Glossary’ (London, British Library: C.38.b.47, fols. [1–6]): A late 17th century Lithuanian–English glossary Recenzijos (Reviews) Algirdas SabaliauskasRecenzuojama: Aleksas Girdenis (par.), Purpura iszganima mukos Iezusa, 2009Manfred KleinRezension von: Artūras Judžentis (par.), Danielius Kleinas ir jo epocha:Straipsnių rinkinys, Bibliotheca Archivi Lithuanici 9, 2010Gertrud BenseRezension von: Guido Michelini, Jono Berento Js naujo perweizdėtos ir pagerintos Giesmu Knygos. Morlino traktato pritaikymas poezijoje, 2010Regina VenckutėRecenzuojama: Ona Kažukauskaitė (par.), Lauryno Ivinskio lenkų–lietuvių kalbų žodynas, 2010 Tomas AndriukonisRecenzuojama: Paulius Subačius, Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai, 2010Roma BončkutėRecenzuojama: Paulius Subačius, Renata Taučiūtė (par.), Silvestras Gimžauskas, Pamokslai, 2010Roma BončkutėRecenzuojama: Ieva Šenavičienė, Lietuvos katalikų dvasininkija 1863 metų sukilimo išvakarėse, 2010Reda GriškaitėRecenzuojama: Giedrius Subačius, Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis,Andrius Poidėnas, 2011Christiane SchillerRezension von: Zigmas Zinkevičius, Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse. Polonizacijos apybraiža, 2010Ieva Šenavičienė, Dainius JunevičiusRecenzuojama: Vilma Žaltauskaitė (par.), Prelato Povilo Januševičiaus fotografijų kolekcija, albumas nr. 7. Sic dictas photographias…, 2010Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)     Mindaugas Šinkūnas, Birutė TriškaitėLietuvos mokslų akademijos seminaras „Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai,…
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas