Archivum Lithuanicum pradėtas leisti 1999 m. Archivum Lithuanicum tikslas ugdyti teorinę mintį apie teksto istoriją. ALt apjungia filologinį ir sociolingvistinį senųjų tekstų tyrimų aspektus.ALt tyrimų kryptys:lietuvių rašomosios kalbos (ir jos variantų) istorija;lietuvių bendrinės kalbos formavimo idėjų istorija;lietuvių kalbos tyrimo istorija;senesniųjų lietuviškų tekstų filologinė tekstologinė analizė;lietuviškų tekstų vertimo istorija;lietuviškų tekstų redagavimo istorija.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas