Jaučiu ir dabar dar,kaip buvo sukilusios visos Jūsų galios,tarsi visi būtute buvę pasirengę,kaip arai pakilti į dvasios padanges,į žmogiškumo aukštybęs! Nenuleiskite sielos sparnų ! Mieli draugai ir draugės ! Amžinai gyvenkite aukštybės ilgesiu ! Aš tuokart bandžiau Jūsuose sužadinti atjautimą viso to ,kas tai yra būti tikru,didžiu žmogumi.O rodos ,visi Jūs degėte to atjautimo ugnyj.Neleiskite jai užgesti ! Tame glūdo mūsų gyvenimo uždavinys.
Prekinis ženklas: Vydūno draugija