Knygoje publikuojama 213 dokumentų, bylojančių apie vienos svarbiausių lietuvių ideologinių organizacijų, Ateitininkų federacijos, raidą ir veiklą išeivijoje XX a. 5–7 dešimtmečiais. Posėdžių, suvažiavimų protokolai, aplinkraščiai, korespondencija liudija, kad laisvajame pasaulyje atsidūrę ateitininkai sprendė ne tik organizacinio tęstinumo, bet ir tautinės tapatybės išlaikymo, krikščioniškų vertybių puoselėjimo ir sklaidos, jaunosios kartos ugdymo, integravimosi į naują aplinką, daugybę kitų klausimų, aktualių ir šiandien.Rinkinyje dokumentai suskirstyti į 3 dalis. Pirmojoje spausdinami dokumentai, liudijantys ateitininkų veiklą DP stovyklų laikotarpiu (1945–1950 m.); antrojoje dalyje – dokumentai, iliustruojantys ateitininkų istoriją emigracijoje (išvykus iš DP stovyklų). Išsiskirsčius iš DP stovyklų, dauguma ateitininkų apsigyveno JAV. Trečioji šio rinkinio dalis skirta pristatyti ateitininkų istoriją „kraštuose“ (terminas vartotas šaltiniuose ir suvoktas kaip valstybė ar žemynas).Tikimasi, kad knygoje publikuojami dokumentai inspiruos ir palengvins ateitininkų organizacijos išeivijoje patirčių bei paveldo tyrimus.–Sudarytoja, įvado ir komentarų autorė Ilona Bučinskytė
Prekinis ženklas: Versus aureus