Viena iš vietų, kur galima asmeniškai susitikti su Jėzumi ir leisti Jam su mumis susijungti – tai Atgailos sakramentas. Knygoje autorius aptaria įvairius šio sakramento teikimo būdus, paliečia dar ir šias temas: savigrauža ir atgaila, ašarų dovana, išlaisvinimas, vidinis išgydymas. Įžvalgomis ir liudijimais kalba apie paskutinę atleidimo dimensiją – žmogaus atleidimą žmogui. 
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai