Asketiškos formos eilėraščiuose autentiškos patirtys virsta bendražmogiškų vertybių paieška.