SVARBAAtitinka Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo esmines nuostatas. PASKIRTIS3–7 metų vaikų socialinei, sveikatos, komunikavimo, pažinimo kompetencijoms ugdyti ir bendriesiems gebėjimams tobulinti.NAUDA Vaikas:• atpažįsta ir įvardija įvairius jausmus;• nagrinėja tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžius;• tyrinėja savo jausmų raišką;• aptaria sukauptą patirtį;• ieško tinkamų išeičių;• įgyja problemų sprendimo įgūdžių.Tėvai, mokytojai:• randa patarimų, kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą.
Prekinis ženklas: Šviesa