Pirmąkart skelbiamas Vilniaus vyskupo Adomo Stanislovo Krasinskio (1810-1891) – literato, aktyvaus to meto klutūros veikėjo, 1863 m. sukilimo tremtinio – atsiminimų Wspomnienia biskupa wilenskiego Adama Stanislava Krasinskiego, išleistų Krokuvoje 1900 (ar 1901) m., vertimas į lietuvių kalbą. Vertimą papildo komentarai ir atsiminimų rankraščio autografo fragmentai, išlikę Tautinio muziejaus Krokuvoje rinkiniuose esančioje redakcinėje rankraščio versijoje. Įvadiniame straipsnyje glaustai pristatomi reikšmingesni Krasinskio biografijos faktai, aptariami jo literatūrinės ir kultūrinės veiklos momentai, analizuojama Atsiminimų rankraščio publikavimo 1900-1901 m. istorija.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla