Šv. Rašto eilutė: Jis palaimins visus, kurie Viešpaties bijo, mažus ir didelius. Ps 115, 13 Atvirukas parduodamas kartu su voku. Atvirukas su vidiniu tekstu.Šv. Rašto eilutė: Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą. Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysšių. Ps. 103, 1 
Prekinis ženklas: Reformatų literatūros centras