Vadovėlyje dėstoma baigtinių elementų technologija, pradedant nuo metodo pagrindinių priklausomybių išvedimo bei metodo skaičiuojamosio procedūros aprašymo ir baigiant konkrečių baigtinių elementų analize. Daugiausia dėmesio skiriama baigtinio elementų metodo taikymui kietojo deformuojamo kūno statikos ir dinamikos, kiek mažiau – šilumos mainų, elektromagnetizmo ir kitiemas laukų uždaviniams spręsti. Vadovėlis skirtas inžinerinių bei informatikos specialybių studentams ir magistrantams. Jis parankus ir doktorantams bei kitiems specialistams, mokslinėje ir praktinėje veikloje taikantiems baigtinių elementų metodų.
Prekinis ženklas: VGTU leidykla „Technika“