Leidinyje publikuojami teminiu principu sukaupti dokumentai, liudijantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienybės idėjos kilmę ir puoselėjimą, bei jos įgyvendinimo praktiką pirmosios modernios Nepriklausomybės laikais. Tai pirmas bandymas viename dokumentų rinkinyje pateikti šaltinius, atspindinčius trijų Baltijos valstybių (tarpais įsijungiant ir Lenkijai su Suomija) pastangas sukurti politinę, karinę ir ekonominę sąjungą. Dauguma dokumentų skelbiami pirmą sykį. Tai pasiuntinių ataskaitos, pranešimai, telegramos, kiti raštai, siųsti savosioms vyriausybėms, šių vyriausybių instrukcijos, nurodymai pasiuntiniams, kitokia diplomatinio susirašinėjimo medžiaga, Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijų protokolai, rezoliucijos, nutarimai, Baltijos Antantės susikūrimo ir funkcionavimo dokumentai. Nemažai šaltinių rodo Baltijos vienybės kliūtis, pirmiausia Lenkijos– Lietuvos konfliktą ir tos vienybės ardytojų SSSR bei Vokietijos veiklą.Skelbiama autentiška istorinė medžiaga, saugoma Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Vokietijos archyvuose. Ji susisteminta, detaliai apibūdinta įvade, palydėta į spaudą komentarais.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla