Geografiškai ištirti tai, kas baltų kalbose buvo ir yra bendra, užfiksuoti bent XX a. pabaigoje buvusio bendro gyvųjų baltų kalbų ploto ribas, atskleisti istoriškai natūraliai susiklosčiusių baltų kalbų tarmių įvairovę – tokį uždavinį sau kelia lietuvių ir latvių kalbininkai. Šis prospektas pirmą kartą plačiau supažindina Lietuvos ir Latvijos visuomenę, tarptautinę mokslo bendruomenę su būsimu veikalu. Čia pateikiamas trumpas Baltų kalbų atlaso įvadas, 12 žemėlapių ir jų komentarų latvių ir lietuvių kalbomis bei jų vertimas į anglų kalbą, sutrumpinimai, šaltinių ir naudotos literatūros sąrašas. Šioje knygoje naudojamasi gausia medžiaga, surinkta lietuvių ir latvių kalbų plotuose XX a. antroje pusėje, nuo šeštojo dešimtmečio pradžios. Rašant žemėlapių komentarus, tarmių duomenys papildyti pavyzdžiais iš pastarojo dešimtmečio publikacijų – monografijų, tarminių tekstų, aprašų ir žodynų. Atsižvelgiant į informacinį leidinio pobūdį, žemėlapių komentaruose numatyta pasinaudoti visa šiuo metu Lietuvoje ir Latvijoje turima senųjų raštų medžiaga ir rašytiniu prūsų kalbos palikimu.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas