Monografijoje pateiktų išvadų pamatas yra Konstitucija, konstitucinė doktrina ir kontinentinės Europos teisinė tradicija. Tyrimas grindžiamas Vakarų Europos valstybėms įprasta išeitine premisa, jog modernaus baudžiamojo proceso pirminė ir svarbiausia paskirtis – apsaugoti tiek įtariamojo, tiek kitų į procesą įtrauktų ar kitaip jame dalyvaujančių asmenų lasivę, pagrindines teises ir privatumą. Tokiame procese privalo vyrauti konsensusas ir kontradikcija, o baudžiamojo persekiojimo institucijoms draudžiama persekioti žmogų ”bet kuria kaina”. Monografijoje pateikta analizė teisės mokslininkams, baudžiamojo proceso teisę studijuojantiems ar paprasčiausiai šia teisės šaka besidomintiems asmenims gali būti aktuali kaip iššūkis naujos krypties mokslinei diskusijai, o teisės praktikams – kaip konstitucinį pagrindą turinti alternatyva aiškinant naujojo Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas. 
Prekinis ženklas: Registrų centras