Šiame leidinyje parengta medžiaga yra orientuota į šiuolaikinę Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklą ir joje vykstančius pokyčius.  Plačiai ir išsamiai aptariami įvairausi ugdymo proceso elementai, kurie inicijuoja pedagoginio bendradarbiavimo diegimą mokykloje. Pedagoginis bendradarbiavimas yra siejamas su nauja mokytojo pozicija mokinių atžvilgiu. Ta pozicija pirmiausia pasireiškia pedagoginiu gebėjimu įvertinti mokinį kaip mokytojo partnerį.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla