„Bendroji ir neorganinė chemija“ XII klasei yra vadovėlio „Organinė chemija“ XI klasei tęsinys. Jame išlaikytas struktūrinis ir metodinis vientisumas.  Ilgalaikį chemijos mokymo XII klasėje planą rasite čia.     Naujasis vadovėlis skirtas mokytis pagal chemijos Išplėstinio kurso programą. Vadovėlį sudaro 19 temų, atkreipiamas dėmesys į tyrimų duomenų tikslumą, paklaidas ir reikšminius skaitmenis. Po kiekvienos temos pateikiamos užduotys, o vadovėlio pabaigoje esančiame skyriuje „Pasirenkite egzaminui“ – 6 struktūriniai klausimai, kurie suteikia mokiniams galimybę įsivertinti savo pasiekimus. Taip pat pateikiami uždavinių atsakymai. Vadovėlyje aptariamos šiuolaikinės chemijos realijos, nemažai dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su mokinio aplinka ir sveikata. Aptariamos šiuolaikinėje praktikoje naudojamos medžiagos, apžvelgiami įvairūs Lietuvos chemikų mokslininkų laimėjimai ir jų nagrinėjamos mokslo problemos. Tai turėtų mokinius sudominti ir padėti apsispręsti toliau mokytis bei įsigyti norimą profesiją. Pateikiami įvairių užduočių sprendimo būdai, svarbiausia informacija išskirta ir apibendrinta taip, kad mokiniai galėtų mokytis savarankiškai. Vadovėlyje nurodomi papildomos informacijos šaltiniai, padėsiantys mokytojams ir mokiniams atlikti laboratorinius darbus, taip pat ir virtualius. Naudojantis nuorodomis, bus galima paįvairinti pamokas, geriau suprasti dėstomas temas ir pasirengti valstybiniam chemijos egzaminui.   Dailininkės Vytautė Zovienė, Dalia Dapkutė.   
Prekinis ženklas: Šviesa