Šioje monografijoje telkiamasi į bendrojo ugdymo mokyklą. Monografijos tikslas – nubrėžti bendrojo ugdymo mokyklos akivarų eskizus ir projektuoti mokyklos kūlgrindą. Uždaviniai: 1. Pateikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos esminių akivarų įžvalgas. 2. Nubrėžti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos galimos kūl­grindos eskizą.Tai įgyvendinama, atskleidžiant, kad bendrojo ugdymo mokyklos istorijoje būta nemažai akivarų, kurie ir dabar turi įtakos jos veiklai. Pateikiamos galimos mo­kyklos perspektyvos įžvalgos, kuriomis remiantis, galima modeliuoti mokyklos, siekiančios tapti gera mokykla, veiklą.
Prekinis ženklas: Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto leidykla