Monografijoje atskleidžiama Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų astronomo Bernardo Kuodaičio (Kodačio, 1879–1957) įtaka moderniosios astrofizikos tapsmui Lietuvoje. Šio iškilaus mokslininko ir visuomenininko gyvenimas, jo mokslinis paveldas apžvelgiami tolimesnės astrofizikinių idėjų plėtotės kontekste. B. Kuodaitis pirmasis pas mus atkreipė dėmesį ir į liaudies astronomiją bei kosmologiją. Pateikiama išsami mokslininko bibliografija.
Prekinis ženklas: Edukologija